De moderne feminist aan het woord

De moderne feminist aan het woord

“Of ik het een feministisch initiatief zou noemen?” Jojanne Lageveen lacht. “Eh.. Dat vind ik een lastige.. Ik probeer het woord altijd te vermijden, want blijkbaar zit er een hele negatieve lading aan voor andere mensen. Voor mij niet hoor, maar bij heel veel mensen wel. Ik vind het meer emancipatie. Wij proberen vrouwen te versterken en niet meer afhankelijk te maken van een man.”

Feminist

“De term ‘moderne feminist’ past beter bij mij, juist omdat ik niet zo zwart-wit denk. Ik vind niet dat een vrouw 40 uur zou moeten werken, maar waar ik wel voor sta, is dat vrouwen in staat moeten zijn om voor zichzelf te kunnen zorgen. Moeder zijn is ook heel erg belangrijk: er voor je kinderen zijn. Dus de vrouw moet er een balans in kunnen vinden.” Het is even stil. Jojanne lijkt ietwat verlegen weg te kijken. “Maar ik ben wel een feminist ja.”

Flexibiliteit

Jojanne Lageveen, bureau- en projectcoördinator bij het vrouwenplatform Carree in Zwolle, vindt dat bedrijven veel flexibeler moeten zijn. “Als een vrouw dan moeder wordt, moeten mannen ook kunnen zeggen dat zij een dag minder willen werken, zodat zij voor de kinderen kunnen zorgen. De vrouw kan dan werken. Mijn vriend doet dat gelukkig. Steeds meer vaders doen dat ook, maar het is nog lang niet overal zo. Bijvoorbeeld in technische beroepen of op het kantoor is dat veel minder gebruikelijk. Juist hierdoor zullen vrouwen minder snel vaker aan het werk gaan, omdat ze het simpelweg niet kunnen in verband met de kinderen. Als mannen een dag minder gaan werken en vrouwen een dag meer, zal de kloof niet meer zo groot zijn.

“Een op de drie gezinnen scheidt tegenwoordig he. En vaak zijn het de vrouwen die achterblijven met hun kinderen, terwijl ze een laag inkomen hebben waarmee ze het gezin nauwelijks kunnen onderhouden. Maar ook wanneer de man overlijdt, staat de vrouw er vaak alleen voor met de kinderen.” Het zit hem meer in de balans tussen zorg en werk, vindt Jojanne. En de verdeling van taken tussen mannen en vrouwen. Die verdeling moet eerlijker worden. “Ik weet niet of alle vrouwen dit willen,” geeft ze twijfelend toe. “Maar we willen de vrouwen in ieder geval ervan bewust maken wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.” Er valt een korte pauze. “Ik denk dat het ook wel goed is dat de kinderen een dag door de vader worden opgevoed. De vader doet het namelijk heel anders dan de moeder. Hij doet bijvoorbeeld hele andere dingen met ze. Het is net als op school met de juffen en meesters. Die voorbeeldfuncties vind ik heel belangrijk.”

Vrouwenplatform Carree Zwolle

Het vrouwenplatform Carree is een organisatie die twee onderdelen kent: het is zowel een platform als een projectorganisatie. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en er zijn vier medewerkers in dienst, waaronder Jojanne. “Ons vrouwenplatform is een onderdeel van de Nederlandse Vrouwen Raad en zelf hebben wij ook elf organisaties die bij ons aangesloten zijn. In Overijssel kunnen we dan ook circa 10.000 vrouwen bereiken, maar in totaal worden er circa één miljoen vrouwen bereikt in heel Nederland door alle vrouwenorganisaties die aangesloten zijn bij de Nederlandse Vrouwen Raad.” Het vrouwenplatform Carree informeert over belangrijke thema’s, zoals bijvoorbeeld mantelzorg. Vaak zijn het volgens Lageveen toch de vrouwen die dit uiteindelijk op zich nemen. En dat terwijl zij zelf ook nog kinderen hebben en doordeweeks werken. Dan zorgen zij voor zowel hun ouders als hun kinderen en voor zichzelf, waardoor er veel druk op de vrouw komt te liggen.

De Nieuwe Toekomst‘ is een project waarbij Jojanne een bijzondere betrokkenheid voelt. De vrouwen die deelnemen aan het project zijn slachtoffer van huiselijk geweld geweest. “Er zijn namelijk één miljoen slachtoffers van incidenteel geweld en 220.000 slachtoffers van ernstig- en huiselijk geweld. Per jaar. Dan hebben we het over structureel geweld in Nederland. En dan hebben we het nog niet over het aantal incidenten die plaatsvinden waar wij niets vanaf weten. Met name vrouwen zijn slachtoffer. De dader is hun partner.” Maar ook lopen er bij Carree projecten waarbij vrouwen gestimuleerd worden om in de politiek te gaan of juist technische opleidingen te gaan volgen. Daar is volgens Jojanne veel vraag naar. In de politiek zie je nog steeds te weinig vrouwen. “Het is gewoon geen goede afspiegeling van de samenleving. Hoe kunnen die mannen in de politiek nou weten wat de belangen en behoeften van de vrouwen zijn? Dat kan gewoon niet!”, briest ze.

Discriminatie naar vrouwen

Ook zijn er nog steeds loonverschillen en is er nog steeds sprake van discriminatie. “Ik heb het zelf gelukkig nog nooit meegemaakt. Ik heb altijd gewoon goed weten te onderhandelen en een naar mijn idee gelijke beloning gehad. Maar ik denk dat heel veel mannen daar ook beter in zijn, dat onderhandelen. Er zit regelmatig veel onzekerheid bij vrouwen op dat gebied. Meer dan bij mannen in ieder geval. Mannen zeggen vaak ‘ik doe het gewoon’, terwijl vrouwen veel ‘ik weet niet of ik het wel kan’ zeggen. En dan is het om te kijken hoe wij vrouwen steviger in hun schoenen kunnen laten staan.”

Jojanne Lageveen vindt dat vrouwen onderling elkaar meer moeten ondersteunen. Daarom vindt ze verenigingen en stichtingen, zoals het vrouwenplatform Carree, heel belangrijk. “Het moet natuurlijk wel vanzelfsprekend worden, maar momenteel zouden vrouwen ook moeten onderhandelen en niet alleen in de slachtofferrol moeten kruipen. Want als je er echt voor gaat, ben ik ervan overtuigd dat er veel mogelijk is. Toch is er nog veel seksisme aanwezig in Nederland. Zo zijn de lonen in de zorg en het onderwijs lager dan in andere sectoren. En juist daar werken de meeste vrouwen. Ik vind dat ze het inkomen gelijk moeten trekken.”

Vrouwenplatform Carree probeert de positie van vrouwen op alle niveaus en in alle leeftijden te versterken. “Een hoogopgeleide vrouw met een goede baan kan zichzelf altijd nóg beter ontwikkelen op bepaalde gebieden. We willen niet alleen hulp bieden aan vrouwen die zich verkeren aan de onderkant van de samenleving, maar juist op alle vlakken van onze samenleving. Vrouwen moeten opkomen voor hun kwaliteiten en dit ook uitspreken. En elkaar ook echt versterken. Dus zorg dat je iemand in je omgeving vindt, een vrouw of een man, die jou ook stimuleert, coacht en helpt om verder te komen.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *